forkortningar.se

Förkortningar

Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.

Topp 20 populära sökningar

   
   

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
K Kejj (okej, kay) - Slang/Chatt/SMS Svenska
K. Karl (i regentbeteckning) - Allmänt Svenska
K. Maj:t Kunglig Majestät - Allmänt Svenska
K.F. Kunglig förordning - Juridik Svenska
K.K. Kungl. kungörelse, Kongl kungörelse - Juridik Svenska
K.prop. Kunglig proposition - Juridik Svenska
KAM Key Account Manager En befattning inom ett företag som arbetar med företagets nyckelkunder, det vill säga företagets viktigaste kunder. Skillnaden mellan key account manager och vanlig säljare är att en key account manager mer inriktar sig på att få fram kunders behov och se till att få dessa tillgodosedda. Ekonomi/Affärsliv Engelska
kam. kameral - Allmänt Svenska
KamR Kammarrätt - Juridik Svenska
kand. kandidat (i titlar) - Allmänt Svenska
kansl. kansli - Allmänt Svenska
kap. kapitel - Allmänt Svenska
KapUL Lagen om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag - Juridik Svenska
kartogr. kartografi Kartografi är läran om att framställa kartor. Allmänt Svenska
kav. kavalleri - Allmänt Svenska
kb kilobyte 1000 byte Data/IT/Internet Svenska
KB Konungens befallningshavare - Juridik Svenska
KBAB Karlstads Bostads AB - Allmänt Svenska
kbfd kyrkobokföringsdistrikt Släktforskning Svenska
KBM Krisberedskapsmyndigheten - Militär Svenska
KBM Krisberedskapsmyndigheten Före detta myndighet med uppgift att minska samhällets sårbarhet vid kriser. Samhälle Svenska
kbt Kognitiv beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för evidensbaserade former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. KBT har nått särskilt goda resultat på vanliga ångesttillstånd, t.ex. fobier, paniksyndrom och tvångssyndrom, och på förstämningssyndrom, t.ex. depression. Terapin fokuserar på att förändra tankar, vanor och beteenden för att hjälpa människor att leva ett bättre liv. Medicin/Sjukvård Svenska
Kcirk Kungl. cirkulär - Juridik Svenska
KD Kristdemokraterna Ett kristdemokratiskt politiskt parti i Sverige. Politik Svenska
kelt. keltisk(-t, -a) - Allmänt Svenska
kem. kemi - Allmänt Svenska
keram. keramik - Allmänt Svenska
KF Kunglig förordning - Juridik Svenska
kfbd kyrkobokföringsdistrikt - Släktforskning Svenska
KFL Konsumentförsäkringslagen - Juridik Svenska
Kförkl Kungl. förklaring - Juridik Svenska
kg kilo, kilogram - Allmänt Svenska
kHz kilohertz - Allmänt Svenska
kines. kinesisk(-t, -a) - Allmänt Svenska
kir. kirurgi - Allmänt Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
KK Kvinnokliniken - Medicin/Sjukvård Svenska
KK Kungl. kungörelse, Kongl kungörelse - Juridik Svenska
Kk Key key Typ "ok" Allmänt Engelska
KkL Körkortslagen - Juridik Svenska
KKL Konsumentköplagen - Juridik Svenska
kkp kaffekopp - Allmänt Svenska
KkrL Konsumentkreditlagen - Juridik Svenska
KköpL Konsumentköplagen - Juridik Svenska
KL Kommunallagen - Juridik Svenska
kl. klocka - Allmänt Svenska
kl. klockan - Allmänt Svenska
km kilometer - Allmänt Svenska
km2 kvadratkilometer - Allmänt Svenska
km3 kubikkilometer - Allmänt Svenska


Rekommendationer vid användning av förkortningar

Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...